Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien jatkosuunnittelun ja mahdollisen rakentamisen palveluntuottajat on valittu

Lähde: Uutiset
Havainnekuva raitiotiestä ja raitiovaunusta Pirkkalassa.

Tampereen Raitiotie Oy:n hallitus on 18.9. kokouksessaan tehnyt päätöksen Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien allianssin suunnittelijoista ja rakentajista. Hankintakilpailun on voittanut yritysryhmittymä, jossa toimivat rakentajina NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy sekä suunnittelijoina AFRY Finland Oy ja Sweco Finland Oy. Uusi Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi aloittaa työnsä lokakuun alussa. Toteutussuunnittelun, eli allianssin kehitysvaiheen, aikana allianssi laatii raitiotiekaduista katusuunnitelmat, toteutussuunnitelman ja laskee rakentamisen tavoitekustannuksen. Lokakuussa 2024 valtuustot voivat päättää toteutussuunnittelun tulosten perusteella rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta vaiheittain toteuttamisesta.

Pirkkala-Linnainmaa -allianssin tarjouskilpailu eteni kahdessa vaiheessa. Mukaan tarjouskilpailuun hakeutui kolme yritysryhmittymää, jotka kaikki täyttivät tarjoajilta edellytettävät kriteerit. Ensimmäisessä tarjousvaiheessa arvioitiin tarjouksista avainhenkilöiden osaamista ja kokemusta, projektitiimiä ja organisoitumista, kehitysvaiheen alustavaa aikataulua ja hankesuunnitelman kustannusarviokritiikkiä. Toiseen tarjousvaiheeseen valittiin kaksi yritysryhmittymää. Toisessa tarjousvaiheessa arvioitavana olivat tarjousten hankesuunnitelmat ja kehitystyöpajoissa tehdyt case-tehtävät. Toisen tarjousvaiheen lopuksi tarjoajaryhmittymät antoivat hintatarjouksen.

Lopullisessa allianssin palveluntuottajien valinnassa painotettiin tarjoajan esittämää projektitiimiä ja organisoitumista (20 %), hankesuunnitelmaa (40 %), kehitystyöpajojen case-tehtäviä (15 %) sekä hintaa (25 %).

Tarjoajien arvioinnissa olivat mukana Tampereen Raitiotie Oy:n lisäksi myös edustus Tampereen kaupungilta sekä Pirkkalan kunnalta. Arviointityöryhmän jäseninä olivat Tampereen Raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen ryhmän puheenjohtajana ja hankejohtaja Markus Keisala, Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen sekä Pirkkalan kunnan yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen.

Toteutussuunnitelma laaditaan Linnainmaalta Pirkkalan Suupalle, Pirkkalan päätöksentekoon laaditaan kolme toteutusvaihtoehtoa

Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan valtuustot hyväksyivät 24. huhtikuuta Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelman ja päättivät Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien allianssin kehitysvaiheen aloittamisesta.

- Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien toteutussuunnittelun lähtökohtana on valtuustoissa hyväksytyn hankesuunnitelman 335 miljoonan euron investointikustannusarvio. Alustava, raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukainen aikatauluarvio on, että mikäli Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät raitiotien rakentamisesta loppuvuodesta 2024, raitiotieradan rakentaminen ajoittuisi vuosille 2025–2028. Rakentamisaikataulu täsmentyy nyt alkavan allianssin kehitysvaiheen aikana. Molemmat valtuustot asettivat huhtikuun päätöksissään rakentamispäätöksenteon ehdoksi rakentamisen valtionavun varmistumisen, Tampereen Raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen taustoittaa.

Valtuustojen päätösten mukaan raitiotien toteutussuunnitelma laaditaan Tampereen Linnainmaalta Pirkkalan Suupalle. Kehitysvaiheen rinnalla Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta laativat raitiotieradan toteuttamisen edellyttämät asemakaavat. Tavoitteena on, että raitiotien toteuttamisen edellyttämät asemakaavat ja katusuunnitelmat on hyväksytty Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan luottamuselimissä syyskuuhun 2024 mennessä.

- Pirkkalan valtuuston syksyn 2024 päätöksentekoon allianssi laatii kolme toteutussuunnitelman ja tavoitekustannuksen vaihtoehtoa. Vaihtoehtoina ovat, että raitiotie rakennetaan allianssin toimesta kerralla Suupalle, vaiheittain ensiksi Partolaan ja saman allianssin toimesta myöhemmin Suupalle tai raitiotie rakennetaan tämän allianssin toimesta Partolaan asti, Pirkkalan yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen selventää.

- Huhtikuun päätösaineistoon ja hankintailmoitukseen arvioimme, että Tampereen kaupunki tulee teettämään uudella allianssilla noin 25 miljoonan edestä liittyviä hankkeita, kuten katujen, pyöräteiden ja kunnallistekniikan rakentamista. Rakentaminen samassa kaivannossa ja samoilla liikennejärjestelyillä raitiotien rakentamisen yhteydessä on mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöä ja minimoida ympäristölle aiheutuvaa haittaa. Tällä tavalla tehdään kerralla valmista, kertoo rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen Tampereen kaupungilta.

Lisätietoja

Ville-Mikael Tuominen
Tampereen Raitiotie Oy
kehitysjohtaja
ville-mikael.tuominen@tampereenraitiotie.fi
p. 050 343 0700

Pekka Sirviö
Tampereen Raitiotie Oy
toimitusjohtaja
pekka.sirvio@tampereenraitiotie.fi
p. 040 334 5798

Milko Tietäväinen
Tampereen kaupunki
Rakennuttamisjohtaja
milko.tietavainen@tampere.fi
p. 040 506 8600

Jouni Korhonen
Pirkkalan kunta
Yhdyskuntajohtaja
jouni.korhonen@pirkkala.fi
p. 050 512 3981


Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, jossa osakkaina ovat myös Kangasalan kaupunki, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki. Yhtiö vastaa tilaajana Tampereen raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta ja rahoituksen järjestämisestä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta. Tampereen Raitiotie Oy kehittää raitiotiestä tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka tukee kaupunkiseudun kasvua. tampereenratikka.fi

Suositut kortit

Lampaita laiduntamassa ReipissäKoti ja ympäristö
Maanantaina 10.6 on Reippiin saapunut kahdeksan lampaan ryhmä kesälaitumelle Tanilan lammastilalta. Omistajan mukaan yksi lampaista on hieman toipilas keväisen sairastelun johdosta ja sillä on jo ikääkin reippaammin. Lampaan vointia seuraillaan ja jos se ei pysy muun lauman tahdissa, haetaan se kotiolohin lepuuttalemaan.

Reipin laidun tarjoaa lampaille rehevää ja monipuolista ravintoa. Laiduntaminen edistää luonnon monimuotoisuutta rikastuttaen muun muassa kasvi- ja hyönteislajistoa.

Lampaiden laidun sijaitsee Reipin tilan ja katajalehdon välissä. Kun käyt tervehtimässä lampaita, muistathan, että aitaukseen meno on ehdottomasti kielletty. Lampaat totuttelevat aluksi uuteen aitaukseensa ja saattavat säikähtää helposti. Totuttuaan uuteen ympäristöön, yleensä mielellään tulevat tervehtimään vierailijoita. Huolehdithan myös, etteivät koirat pelästytä lampaita.

Ethän ruoki lampaita omilla eväilläsi, jotta ne pysyvät terveinä ja laidun pysyy puhtaana. Lampaille voi tarjota aidan raosta varovaisesti ruohoa.

Tervetuloa Reippiin!
Killon ja Toivion lähiliikuntapaikkojen äänestys on ratkennutHarrastukset ja vapaa-aika
Killoon ja Toivioon on rakentumassa vuoden 2024 aikana uudet lähiliikuntapaikat. Kuntalaiset pääsivät äänestämään ja antamaan palautetta kuntoilupisteiden välinevalikoimasta.

Kyselyyn saatiin 317 vastausta ja mielipiteet eri vaihtoehtojen välillä jakautuivat hyvin tasaisesti.

Katso tulokset kunnan vekkosivujen uutisesta, jonne pääset alla olevan painikkeen kautta.

Kiitos osallistumisesta äänestykseen!
Pirkkalassa kartoitetaan pyöräteiden kuntoa mobiilipelilläKoti ja ympäristö
Pirkkalan kunta joukkoistaa pyöräteiden kuntokartoituksen Crowdsorsa-mobiilipelin avulla: paikalliset tienaavat rahaa poimimalla virtuaalimarjoja kevyen liikenteen väylien kuntotietoa kerätessään.

Kartoitustapahtuma alkaa lauantaina 6.7. klo 10 (säävarauksella). Osallistumiseen tarvitaan älypuhelin, polkupyörä ja ohjaustankoon kiinnitettävä puhelinpidike. Kuka tahansa voi osallistua.

Pelaaminen tapahtuu Crowdsorsa-sovelluksella, jossa Pirkkalan pyörätiet on täytetty rahanarvoisilla marjoilla ja hedelmillä. Pelaajat keräävät niitä kartalta nauhoittamalla videota pyöräillessään. Kerättävää on luvassa keskimäärin yli kolmen euron arvosta kilometriä kohden. Palkkion osallistujat saavat pankkitililleen.

Peli päättyy, kun Pirkkalan koko 114 kilometrin pyörätieverkko on kartoitettu. Tempaus tarjoaa kuntalaisille hyvän tilaisuuden lähteä ulos liikkumaan sekä tienaamaan siinä sivussa jopa parikymmentä euroa tunnissa.

Käyttäjien kuvaamat videot käyvät läpi laaduntarkistuksen, minkä jälkeen konenäkömalli analysoi niistä muun muassa pyöräteiden päällystevauriot sekä liikennemerkit. Näin kunta saa päätöksentekonsa tueksi tarkkaa dataa siitä, mihin korjaustoimenpiteisiin käytössä oleva budjetti tulisi kohdistaa.

Luet ohjeet osallistumiseen kunnan verkkosivujen uutisesta, johon pääset alla oleva painikkeen kautta.
Kurikkakallion urakka vaikuttaa Jasperintien liikennejärjestelyihinKoti ja ympäristö
Kurikkakallion urakka jatkuun vesihuollon rakentamistöillä. Töillä on vaikutusta Jasperintien auto- ja kevyelle liikenteelle 10.-30.6.2024 välisen ajan. Jasperintie pysyy käytössä koko ajan, mutta ajorata tulee olemaan yksikaistainen. Rakentaminen tehdään kahdessa osassa, kaista kerrallaan. 

Kevyelle liikenteelle on käytössä murskepintainen kiertoreitti.

Katso tarkempi liikennejärjestelysuunnitelma kunnan verkkosivujen uutisesta.
Kesän iloa ikäihmisille Vähäjärven rannallaTerveys ja tuki
Pirkkalan Rotaryklubi järjestää ikäihmisille virkistävän hetken Vähäjärven rannalla Vapaa-aikakeskuksen takana maantantaina 17.6. klo 13-15. Vapaa-aikakeskuksen osoite on Urheilutie 10, 33960 Pirkkala.

Tapahtumassa ikäihmisiä ajelutetaan Vähäjärven ympärillä kesäisestä luonnosta nauttien. Tarjolla on kahvia, lättyjä ja makkaraa sekä mukavaa seurustelua.

Rotaryklubi järjestää kuljetuksen tapahtumaan ja kotiin niille, joille liikkuminen tuottaa vaikeuksia. Kuljetuksen voi tilata ennakkoon puhelimitse viimeistään perjantaina 14.6.
Kuljetustilaukset: puh. 0400 733 282, Paavolainen.
Liikennejärjestelymuutoksia kesän ajan Pirkkala-kampuksen alueellaKoti ja ympäristö
Pirkkala-kampuksen yleisten alueiden rakentaminen vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin kesän ajan.

Urakassa siirrytään koulujen kesätauon ajaksi 3.6.-2.8.2024 vaiheeseen, jossa rakennetaan uusi pysäköintialue keskusurheilukentän viereen.

Urheilutie suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 3.6.2024 alkaen. Väliaikainen kulku ajoneuvoilla nykyisille pysäköintialueille ja muille alueen toimintoihin järjestetään Koulutien kautta. Kevyen liikenteen väylän käyttäjillä on kesän aikana mahdollisuus kulkea alueelle molemmista suunnista. Urheilukenttä, Vapaa-aikakeskus ja koulurakennukset pysyvät käytettävissä ja saavutettavissa.

Liikennejärjestelymuutokset autoliikenteelle tapahtuu kahdessa osassa 2.-23.6 ja 24.-28.8. Katso muuttuvat liikennejärjestelysuunnitelmat kunnan verkkosivuilta, jonne pääset alla olevan painikkeen kautta.
Lampaat laiduntavat VirkaniemessäKoti ja ympäristö
Sankilan kartanon viisi lammasta ovat siirtyneet laiduntamaan kesän ajaksi Virkaniemeen.

Lampaat ovat ihasteltavina aina syyskuulle saakka, niin kauan kuin syötävää riittää. Virkaniemen laidun tarjoaa lampaille rehevää ja monipuolista ravintoa. Laiduntaminen edistää luonnon monimuotoisuutta rikastuttaen muun muassa kasvi- ja hyönteislajistoa.

Kun käyt tervehtimässä lampaita, muistathan, että aitaukseen meno on ehdottomasti kielletty. Lampaat totuttelevat aluksi uuteen aitaukseensa ja saattavat säikähtää helposti. Totuttuaan uuteen ympäristöön, yleensä mielellään tulevat tervehtimään vierailijoita. Aitauksen kautta on kulku venepaikoille, jolloin aitaukseen toki voi mennä kulkiessa omalle venepaikalla, ja varovaisuutta noudattaen. Huolehdithan myös, etteivät koirat pelästytä lampaita.

Ethän ruoki lampaita omilla eväilläsi, jotta ne pysyvät terveinä ja laidun pysyy puhtaana. Lampaille voi tarjota aidan raosta varovaisesti ruohoa.

Tervetuloa Virkaniemeen
Maksuton puistoruokailu lapsille ja nuorille Pirkkalassa kesäkuussaTerveys ja tuki
Pirkkalassa pilotoidaan alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua puistoruokailutoimintaa 3.6.–28.6.2024. Puistoruokailuja järjestetään maanantaisin kirkon pihalla sekä perjantaisin Kurikankulman koulun pihalla. Toiminta-aika on klo 10–12. Ensimmäisen tunnin aikana on ohjattua toimintaa, ja maksuton ruokailu alle 16-vuotiaille alkaa klo 11. Ruoka jaetaan jokaisen omiin astioihin, joten otathan puistoruokailuun mukaan oman ruokailuastian sekä mahdolliset ruokajuomat. Ruokailuihin ei ole ennakkoilmoittautumista. Puistoruokailut toteutetaan yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja Pirkkalan seurakunnan kanssa.
Pirkkalassa torjutaan vieraslajeja mobiilipelin avullaKoti ja ympäristö
Kuntalaiset voivat kohta tienata rahaa tililleen hävittämällä Pirkkalasta löytämiään lupiineja ja jättipalsameja. Tempaus toteutetaan Crowdsorsa-mobiilipelillä, jolla torjuttavia vieraslajiesiintymiä videoidaan ja merkitään kartalle.

Pirkkalan kunnan viheraluepalveluissa on tehty pitkäjänteistä työtä vieraslajien torjumiseksi kunnan alueilla. Torjuntaan käytettävissä olevat resurssit ovat kuitenkin rajalliset, ja erityisesti lupiini- ja jättipalsamiesiintymiä on edelleen paljon. Aiempina vuosina kuntalaisia on osallistettu vieraslajien torjuntaan esimerkiksi järjestämällä vieraslajitalkoita sekä tarjoamalla kohteita vieraslajien Soolotalkoot-kampanjaan. Crowdsorsa-mobiilipeli on uusi, kiinnostava keino lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia toimia paikallisen luonnon hyväksi.Lue lisää kunnan verkkosivujen uutisesta, johan pääset siirtymään allaoleva painikkeen kautta.