Satamakadun jätevedenpuhdistamon saneerausurakka alkaa 4.9.2023

Koti ja ympäristö
Rakennustyöt alkavat maanantaina 4.9.2023 ja rakentamisvaiheen lopullinen valmistuminen pihatöiden osalta kesäkuussa 2024.

Urakka liittyy Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkeeseen, jossa Sulkavuoreen rakennetaan uusi keskuspuhdistamo ja nykyiset jätevedenpuhdistamot Raholassa ja Viinikanlahdessa poistetaan käytöstä.

Satamakadun nykyinen pumppaamo uusitaan ja käännetään pumppaamaan Raholan puhdistamon sijasta uudelle Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle.

Nykyinen jätevedenpumppaamo on toiminnassa koko urakan ajan.

Jätevedenpumppaamon rakentaminen ajoittuu syksyn 2023 ja talven 2024 ajalle. Alueen pihatyöt tehdään touko-kesäkuussa 2024. Lopullinen jätevesien kääntö Sulkavuoreen tulee tapahtumaan keskuspuhdistamon käyttöönottovaiheessa arviolta loppuvuodesta 2025.

Pahoittelemme, että rakennustöistä saattaa aiheutua jonkin verran melua ja häiriötä.

Lue lisää hankkeesta kunnan internetsivuilta osiosta Hankkeet.