Rantaniityntien uusi pysäköintialue valmistunut

Koti ja ympäristö
Rantaniityntien uusi yleinen pysäköintialue on valmistunut Suupan alikulun, Rantaniityntien ja Niemenmaantien viereen ja se otetaan käyttöön 10.8.2023. Alueelle mahtuu kaikkiaan noin 90 autoa. Pysäköintialue sijaitsee osoitteessa Niemenmaantie 2, Pirkkala.

Uusi parkkialue on suunniteltu väliaikaiseksi ja poistuu mahdollisesti käytöstä tulevina vuosina keskustan alueen maankäytön jatkosuunnitelmien edistyessä.

Uusi paikoitusalue tulee parantamaan kasvavaa pysäköintitarvetta Suupan alueella. Suupantien ja Suupankujan risteyksen tontilla oleva Suupankujan paikoitusalue tulee poistumaan tulevaisuudessa käytöstä tontin rakentumisen myötä.

Pysäköintialue koostuu kahdesta vierekkäisestä alueesta, läntisestä osasta ja itäisestä osasta. Alueiden välissä on kävely-yhteys, mutta ajoneuvoille on omat ajoliittymät. Läntiseen osaan kuljetaan Niemenmaantieltä ja itäiseen osaan Rantaniityntieltä.